Хвороби озимих культур

Небезпека септоріозу для озимих

Септоріоз проявляється на листі, стеблах і колоссі. Ця хвороба є однією із найбільш прогресуючих на озимих культурах в Європі та світі.
Деякі експерти зазначають, що септоріоз листя домінує на всій території країни, коли інші форми мають регіональне поширення. Він з'являється у вигляді світло-жовтих
і світло-бурих плям з темним обідком. На плямах утворюються чорні дрібні пікніди у вигляді крапок. Уражені листки бліднуть, поступово втрачають хлорофіл і повністю висихають, а стебла буріють, зморщуються і нерідко вигинаються. При захворюванні колосся на колоскових лусочках виявляється пляма, що надає йому вигляд строкатості, а іноді буруватості. Септоріоз часто є причиною щуплості зерна, інколи — неплідності колосу. Він зменшує асиміляційну поверхню листків, викликає недорозвиненість колосу і передчасне дозрівання злаків.
Недобір зерна іноді становить 30% і більше. Ранні посіви озимої і пізні посіви ярої пшениці пошкоджуються сильніше, ніж посіви оптимальних строків.
Високостійких до септоріозу сортів немає.
Серед заходів захисту виcoкoeфeктивними є oбpoбки пociвiв фунгіцидами.

ТОП фунгіциди ГРІНФОРТ для захисту озимих від септоріозу: